27 Haziran 2016 Pazartesi - Anasayfa  |   Hakkımızda  |   Bana Özel

Doğum Süreci Haftalık Periyod

En Güzel Erkek İsimleri

İsimlerin köken(ler)ine ait kısaltmalar

T.: Türkçe; Far.: Farsça; Yun.: Yunanca; A.: Arapça

T.Kız / T.Erkek: Türkçe kökenli kız ve aynı zamanda Türkçe kökenli erkek ismi olarak kullanılır anlamında belirtilmiştir.

Kaynak: Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü

 

A

Abay : Sezgi, anlayış, dikkat

Acun: Dünya,varlık

Adam: Allah'ın yarattığı ilk insan / Adam

Akay: Beyaz ay,dolunay

Akel: Dürüst,güvenilir

Akın: Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı

Aktaç: Beyaz taç,gelin tacı

Aktan: Aydınlık gece

Asutay: Hırçın tay

Aşkın: Benzerlerinden daha üstün - Coşkun

Ata: Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge

Atacan: Hoşgörülü,babacan

Atak: Canlı,girişken-Cömert-Nişancı

Atalay: Ünlü,şöhretli

Ataman: Ata kişi,önder

Atay: Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Ateş: Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Atıl: İleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak

Atılgan: Engelleri aşan - Korkusu olmayan

Atınç: Atılgan / Atak

Aybar: Gösterişli,heybetli

Ayberk: Sağlam kişilik- Ayın parlaklığı

Aykan: Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı

Aytek: Ay gibi

Aytunç: Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam

Ayyüce: Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er

Azer: Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.

 

B

Baran: Yüce, ulu; Varan, ulaşan

Baransel: Güce, kuvvete ait. Güçsel.

Barın: Bütün,tüm - Güç kuvvet

Barış: Uzlaşma.

Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi

Barkın: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan

Barlas: Kahraman

Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan

Başar: Başarılı ol anlamında

Başer: Başta gelen

Batı: Güneşin battığı yön

Batıhan: Batı'nın hükümdarı, hanı

Batıray: Ay gibi yiğit

Batu: Güçlü Kuvvetli

Batur: Korkusuz, yiğit.

Baycan: Zengin

Bayhan: Zengin ve güçlü

Baykal: Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl

Baysal: Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.

Bayülken: Göğün 16.katında oturan barış tanrısı

Berk: Sağlam güçlü, dayanıklı

Berkan: Parlama - Kıvırcık kuzu postu

Berkant: Sağlam Yemin . Berk + Ant.

Berkay: Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, Güçlü ay

Berke: Cengiz Han'ın torununun adı. Değnek, sopa, kamçı anlamında da kullanılır

Bermal: Birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli

Bilge: Derin bilgi sahibi

Birant: Tek yemin. Özelliği olan yemin

Bora/Boran: Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.

Buğra: Erkek deve

Bulut: Bildiğimiz bulut.

Burç: Kale, hisar çıkıntısı - Güneş sistemi - sarp yamaç

Burçak: Baklagillerden bir bitki

 

C-Ç

Can: İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan

Canalp: Özünde yiğitlik, güç olan

Canberk: Güçlü, sağlam

Candaş: Dost, yoldaş

Canel: Dostluk eli

Caner: İçten, sevimli

Cankat: Yaşamına can ekle, sevinçle dol

Cankut: Mutlu, talihli - Talih, şans

Cansın: Dostsun, sevgilisin

Çağan: Bayram, şenlik, mutlu gün

Çağdaş: Aynı çağda yaşayan, çağa uygun

Çağın: Yıldırım, şimşek

Çağlar: Çağıldayarak akan su, şelale

Çağman: Çağdaş insan

Çağrı: Davet

Çakın: Şimşek, parıltı

Çelen: Yakışıklı, saçak, akıllı

Çevrim: Girdap, sürekli değişim, anafor

Çığır: Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik

 

D

Dalay: Deniz

Darcan: Sıkıntılı, aceleci

Deniz: Bildiğimiz masmavi sular

Derin: Yüzeyi tabanına uzak olan

Devlet: Bütün Ulus

Devrim: Önemli ve temelli değişiklik /inkılap

Dilmen: Güzel konuşan

Dinç: Güçlü, sağlıklı

Doğa: Tabiat

Doğuş: Yaradılış

Durul: Suyun durulması, aklanması

Duyal: Duygulu duyarlı çabuk duygulanan

Dünya: Yeryüzü

 

E

Efe : Ağabey - Yiğit,cesur - Kabadayı

Ege: Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz

Ege: Bir çocuğu koruyan, ondan sorumlu olan - Bir deniz

Egemen: Bir yere hakim olan

Ejder: Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü

Ekin: Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / Kültür

Eldem: Sevimli, cana yakın

Emre: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş

Ender: Seçkin, eşi benzeri az bulunan

Ener: En yiğit, en kahraman

Enginsu: Açık deniz

Eray: Ay gibi parlak erkek

Erberk: Şimşek gibi yiğit

Erçin: Erken doğan, En erken davranan

Erden: Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden

Erem: Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren

Eren: Ermiş kişi Ermekten

Erenay: Ermiş olan Ay gibi nurlu

Ergin: Olgunlaşmış, güngörmüş

Erim: Sevgi, mutlu haber

Erinç: Rahat, dirlik

Ertaç: Erkekliği taç gibi taşıyan

Ertan: Tan gibi ateş renkli er

Ertem: Erdem / Fazilet

Erten: Sabah, gündoğumu anı

Esat: Çok uğurlu ve mutlu

Esen: Sağ, sağlıklı

Evgin: Telaşlı, aceleci

Evren: Kainat, yaratılmışların tümü

Evrim: Aşamalarla kendini gösteren ilerleme,değişim

Ezel: Başlangıcı olmayan

 

F

Fatih: Fetheden

Fırat: Tatlı su - Türkiye'nin en uzun akarsuyu

Furkan: İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim

 

G

Gediz: Su birikintisi, gölcük - Ege'de bir akarsu

Gencay: Ayın bir haftalık hali, hilal

Gencer: Genç yiğit

Genco: Genç olmaktan,genç o anlamına

Giray: Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan

Girgin: Kolay yakınlık kuran

Gökalp: Mavi gözlü yiğit - Göklerin yiğidi

Gökay: Gök ve Ay gibi güzel olan

Gökberk: Yeşil yaprak

Gökcan: Yeşermiş, taze can, özlemle dolucan

Gökçe: Gökrengi, göğce

Gökçen: Güzel, hoş

Göker: Gökyüzü gibi er

Gökhan: Göklerin hakanı Gök gibi büyükhan

Gökmen: Gök rengi gözlü

Göksel: Gökle ilgili, göğe ait

Göktan: Mavi şafak

Göktuğ: Gök renkli Tuğ sahibi

Güçhan: Çetin, güçlü han

Günalp: Güneş gibi yiğit

Gündoğdu:

Gündüz: Gecenin karşıtı

Güneri: Günün yiğidi

Güneş: Gezegen sistemimizin enerji kaynağı

Güney: Dört yönden biri - Her zaman güneşli yer

Günhan: Oğuz'un altı oğulundan Güneşi simgeleyenin adı

Günsel: Gün ışığı, ışık seli

 

H

Hatay : İl adı Antakya olan kentimizin adı

Hazal: Haz duy, tad al anlamında

Hazar: Barış / Bir yerde oturma hali

Hıncal: Öc al, intikam al anlamında

Hüray: Ay gibi özgür

 

I-İ

Ildır: Parıltı, parlayış - Alacakaranlık

Ildız: Yıldız - Gündönümünden 10 gün öncesi

Ilgar: Çabuk, hızlı - Hücüm, akın - Havanın açık olması - Öfke

Ilgaz: Atın dört nala koşması - Akın, hücum - Çankırı'nın merkez ilçesi - Bir dağ

Işık: Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke

Işıkhan: Işıklı han

Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ışık çizgisi

Işıtan: Aydınlatan, ışık veren

İlbey: Egemen olan

İlcan: Ülkede en sevilen

İlgi: İlişki - Yakınlık duyma

İlgin: Yabancı, gurbette yaşayan

İlham: İçe doğma, esin

İlhan: Bir ülkenin egemen hanı

İlkan: İran'da devlet kuran Türk hükümdarı

İlkay: Ayın ilk günlerindeki hali

İlkcan: İlk doğan erkek çocuklara verilen ad

İlke: Temel düşünce, prensip - Temel bilgi - Davranış kuralı

İlker: İlkle ilgili, ilk erkek çocuk

İlkin: Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan

İltekin: Tek eşsiz ülke

İlter: Yurdunu seven, koruyan

İnal: Kendisine inanılan

İnan: Dizgin - Yönetme - İman

İsmail: İbrahim peygamberin Tanrı'ya kurban adadığı oğlunun adı

İşcan: Çalışkan

 

K

Kaan: Hükümdar, hanların hanı

Kahraman: Savaşta yiğitlik gösteren, cesur

Karacan: Esmer - Küçük ağaçcık

Karahan: Esmer hükümdar

Karan: Kahraman, yürekli - Karanlık

Karatay: Selçuklu devlet adamı

Kartal: Yırtıcı bir tür kuş

Kartay: Yaşlı, pir

Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi

Kerem: Cömertlik, soyluluk büyüklük

Keyhan: Dünya

Kılıç: Sivri uçlu,keskin, çelikten silah

Kırca: Dolu - Ufak taneli kar - Borayla gelen yağmur

Kırdar: Ölçülü davranış

Kırhan: Kırçıl han

Kıvanç: Sevinç, hoşlanma

Kıvılcım: Yanan mddeden sıçrayan küçük ateş parçası -Harekete geçiren

Kolçak: Yiğit, mert, koçak

Konur: Bozla sarı arası bir renk - Yanık kırmızı - Gururlu, kibirli - Kahraman,

Koral: Sınır muhafızı

Koralp: Yiğit sınır muhafızı

Koray: Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler

Korcan: Kanı sıcak, kanı kaynayan

Korçak: Heykel

Korhan: Ateş gibi hakan

Korkut: Büyük dolu tanesi - Hayali yaratık

Kortan: Kor renkli tanyeri - Yalçın kaya - Pelikan

Köker: Köklü soydan gelen

Köksal: Kökünü derinliklere sal anlamında

Kubat: Kaba, şişman

Kuntay: Ay gibi sağlam, güçlü

Kunter: Sağlam, kuvvetli

Kurtuluş: Kötü, tehlikeli durumdan kurtulma

Kutan: Dua, yalvarma - Saka kuşu

Kutbay: Uğurlu kişi

Kuter: Kutlu, uğurlu kişi

Kuthan: Kutlu hükümdar

Kutlay: Kutlu, uğurlu ay

 

L

Levent: Eski deniz erlerine verilen ad 

Laçin: Bir cins şahin - Sarp, yalçın

 

M

Manço: Manda yavrusu

Mehmet: (T.) Muhammet anlamında

Melih: Güzel, şirin

Melodi: Ezgi, müzik parçası

Mengü: Ölümsüz, ebedi

Mengüç: Güçlü ben / Men + güç

Meriç: Ülkemizin Bulgaristan sınırındaki nehir

Merih: Güneş sistemimizdeki 5. gezegen

Mert: Sözünün eri, sözünde duran

Mete: Büyük Hun imparatoru

Metin: Sağlam, dayanıklı

Muhammet: (Ar.) Övülmüş; Hz. Muhammed'in adlarından biri

Murat: Arzu, istek, dilek

Mustafa: (Ar.) Seçilmiş, seçkin; Hz. Muhammed’in adlarından

Mutlu: Mesud, bahtiyar

Müren: Akarsu, dere, ırmak

 

N

Nadir : Ender, az bulunur, seyrek

Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş

Nihat: Tabiat, huy

Numan: Kan / gelincik

Nurkan: Aydınlık, temiz soydan gelen

 

O-Ö

Oğuz: Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü 
Oğuzhan: Oğuzların başı / Meteı 
Ogün: Belirli gün, bilinen, beklenen gün 
Okan: Anlama, öğrenme 
Okay: Beğenme, takdir etme 
Oktar: Ok taşıyıcı / Ok+dar (Bayraktar gibi) 
Oktay: Çok hiddetli, kızgın 
Olcayto: Bahtı açık, talihli 
Olgun: İşe yarar ya da yeterli duruma gelmiş 
Onat: İyi, güzel, düzgün, namuslu 
Onur: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs 
Onuralp: Saygıdeğer, aziz, yiğit 
Orbay: Ordu komutanı 
Orçun: Ahlak / Töre 
Orhan: Kentin hakimi, yöneticisi 
Orhun: Eski bir Türk devleti / Asya'da bir nehir 
Orkun: Or + hun (han) Kentin hanı 
Orkut: Kutlu kent 
Oruç: Müslümanların yeme içmeden uzaklaştıkları bir ibadet 
Osman: Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) 
Oytun: Beğenilen güzel yer / Kutsal 
Ozan: Halk şairi 
Öcal: Öc alan
Ömer: Dirlik, canlılık, yaşam gücü 
Önal: Daima önde olmak 
Önder: Lider, yönetici, şef 
Özay: Özlü, özü ay gibi aydınlık olan 
Özcan: Candan, içten 
Özdemir: Gerçek, özlü demir 
Özden: Soyu temiz olan 
Özen: Dikkat, heves, itina 
Özer: Özü er olan 
Özgün: Orijinal, diğerlerine benzemeyen 
Özgür: Serbest, hiç bir koşula bağlı olmayan 
Özhan: Han soyundan gelen 
Özkan: Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen

 

P

Pakel: Sezgi, anlayış, dikkat

Pamir: Herşeye gücü yeten

Pars: Yırtıcı bir hayvan

Paydaş: Dünya

Pekcan: Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan

Peker: Güçlü erkek

Perker: Beyaz ay,dolunay

Polat: Sertleştirilmiş , su verilmiş demir

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

Pozan: Candan,cana yakın

 

R

Raci: Rica eden, dileyen 
Rafet / Refet: Çok acıma 
Ragıp: İçtenlikle isteyen, özleyen 
Rahim: Esirgeyen, acıyan 
Rahman: Acıması bol olan 
Rahmi: Koruyan, esirgeyen 
Raif: Acıyan, esirgeyen 
Rakım: Yazan 
Ramazan: Kameri yılın 9. ayı 
Rami: Atıcı, mermi atan 
Ramiz: Remz eden, işaretleyen 
Rasim: Resmeden, resim çizen 
Raşit: Doğru yola giden 
Rauf: Çok acıyan, esirgeyen 
Recai: Umma, dileme 
Recep: Heybetli, azametli, saygı değer 
Refet: Çok acıma 
Refik: Arkadaş, yoldaş, ortaklık 
Reha: Kurtulma 
Remzi: İşaret ve gizliliğe ait 
Resul: Haber getiren 
Reşat: Aklın gerektirdiğini yapan 
Reşit: Akıllı, iyi davranan 
Rıdvan: Cennetin kapısında bekleyen melek 
Rıfat: Yükseklik, yüksek rütbeli 
Rıfkı: Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili 
Rıza: Hoşnutluk, memnunluk 
Ruhi: Ruhla ilgili 
Ruşen: Aydın, parlak 
Rüknettin: Bir şeyin temeli / Dinin temeli 
Rüstem: Ünlü Fars pehlivanının adı 
Rüştü: Ergin, olgun

 

S-Ş

Sabah: Günün başlangıcı

Sanberk: (T.) Gücüyle kuvvetiyle tanınan kimse

Sancar: Kısa kama - Saplar, batırır

Saner: Ünlü, tanınmış

Sanver: Adın duyulsun, ünlen

Sargın: Candan, içten

Sarp: Dik geçilmesi ve çıkılması güç

Sarper: Sert, güçlü

Savaş: İki ya da daha çok tarafın vuruşması , kavgası

Sayhan: Adaletli hükümdar

Sazak: Kuvvetli ve soğuk rüzgar - Bataklık, sazlık - Kaynak, pınar

Seçil: Seçilmiş olan

Seçkin: Seçilmiş olan

Selcan: Coşkun, taşkın

Selçuk: Sel gibi akan

Selim: İyileşmesi kolay hastalık

Selman: Barış içinde, huzurlu

Semih: Bol, cömert gönüllü

Seralp: Baş yiğit

Sercan: Canların özü, canın başı

Sergen: Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer

Sertaç: Baştacı

Serter: Sert + Er, sert erkek

Server: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis

Sezer: Sezgisi güçlü olan

Sezgin: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı

Sinan: Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivriucu

Soner: Son erkek , son yardımı yapan

Songur: Şahin - Ağır, hantal

Soysal: Uygar

Sökmen: Yiğitlere veilen san

Şefik: (Ar.) Şefkatli, acıması olan, esirgeyici

Şefkat: (Ar. Kız / Ar. Erkek) Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu

Şehlevent: (Far.) Leventlerin şahı, boylu poslu, yakışıklı erkek

Şemsi: (Ar.) Güneşle ilgili, güneşe özgü

 

T

Tamay (Ar.+T.Kız/Ar.+T.Erkek): Ayın bütün durumu, dolunay.

Tamer (Ar.+T.Erkek): Tümüyle nitelikli kişi.

Tan (T.Kız/T.Erkek): Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak vakti. 2. Sabah akşam esen serin rüzgâr.

Tanay (T.Kız/T.Erkek): Şafak gibi aydınlık insan

Taner (T.Kız/T.Erkek): Şafak vakti gibi aydınlık, güçlü kimse

Tarık (Ar.Erkek): Sabah yıldızı, Venüs

Tayfun (İng. Erkek): Çin Denizi'nde ve Hint Denizi'nde görülen güçlü kasırga

Teoman (T.Erkek): Hun İmparatoru Mete´nin babası.

Tolga (T.Erkek): Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

Tolunay (T.Erkek): Dolunay

 

U-Ü

Uçar (T.Erkek): Uçan, uçucu

Uçhan (T.Erkek): Sınır beyi

Uçkan: Allah'ın kulu

Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır

Uğur: İyilik müjdesi, nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı

Uğuralp: Dünya,varlık

Uğurcan: Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

Ulaç: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

Ulaş: Çok övülmüş,methedilmiş

Ulunay: Dürüst,güvenilir

Umur: Görgü, tecrübe

Umut: Ummak, beklemek, ümit etmek

Ural: Aydınlık gece

Utkan: Din uğruna çalışan

Utku: Zafer, üstünlük sağlama, yenme

Uygur: Şanı şerefi en yüksek olan

Uzay: Sonsuz boşluk

Uzel: Sevdalı,aşık

Uzer: Kahraman,cesur,savaşçı

Ülgen: Yüce, ulu - İyilik tanrısı

Ülkem: Yurdum, vatanım

Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan biri

Ümit: Umut / Ummak, beklemek, ümit etmek

Ünal: Ün almakla ilgili

Ünalp: Tanınmış, ünlü yiğit

Ünay: Ay gibi tanınmış, ünlü

Üner: Tanınmış, ünlü

Ünkan: Tanınmış soydan gelen

Ünsal: Adın duyulsun, ünlen

Ünverdi: Adını duyuran, tanınan

Üstay: Ay gibi yüce, yüksek

Üster: Baş yiğit

 

V

Vahap: Çok bağışlayan, bol ihsan edici 
Vahdet: Bir ve tek olma 
Vahdi: Bir ve tek olmayla ilgili 
Vahit: Tek, bir 
Varol: Var olmakla ilgili / Yüceltme ünlemi 
Vecdi: Coşkunlukla, vecd ile ilgili 
Vecihi: Soylu, asil 
Vedat: Dostluk, sevme, sevgi 
Vefa: Sözde durma 
Vehbi: Tanrı vergisi 
Veli: Sahip, eren, ermiş 
Volkan: Yanardağ 
Vural: Vurup almakla ilgili

 

Y

Yamaç : Dağın ya da tepenin bir yanı - Karşı - Yan, yakın

Yaşar: Yaşayan, yaşamakla ilgili

Yavuz: Yaman, pek sert

Yener: Üstün gelen, kazanan

Yıldıray: Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi

Yılmaz: Korkusuz, yılmayan

Yiğit: Güçlü, cesur

Yücel: Yücelmiş olan

Yüksel: Manevi anlamda yükselmek, yücelmek

 

Z

Zafer: Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç 
Zahit: Dince yasak olan şeylerden sakınan 
Zekai: Akılla, zekâ ile ilgili 
Zekeriya: Erkek 
Zeki: Akıllı olan 
Zihni: Zihnin gücüyle, kavrayışla ilgili 
Zikri: Zikirle, ayinle ilgili, zikreden 
Ziya: Aydınlık, ışık 
Zülfü: Zülfikârla ilgili 
Zülfikar/ Zülfükar: Hz. Ali'nin ünlü çatal ağızlı kılıcı


Benzer İçerikler
Bebeğiniz İçin İsim Seçimi
En Güzel Kız İsimleri
Yorum

SON EKLENEN YAZILAR

YAZARLAR

Eyüp Kemal Sevinç
Gulderen Murteza
Ped. Alev G. Gürer
Uz.Dr. Birgül Coşkun
Uz.Dr. Demet Ilıkkan
Uz.Dr. Enver Kurt
Uz.Dr. Murat Palabıyık